Wykaz o oddaniu w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego