Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników

Gmina-Miasto Chełmno

Rada Nadzorcza:

Anetta Wawrowska – Przewodnicząca

Dariusz Buchaniec- Zastępca przewodniczącej

Bogusław Cacałowski- Sekretarz

Zarząd:

Jolanta Padzik – Prezes