Chełmińska Społeczna 
Inicjatywa Mieszkaniowa

Informacja o spółce

Dnia 20.05.2021 r. Burmistrz Miasta Chełmna – Artur Mikiewicz, na podstawie uchwały NR XXXVI/260/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Chełmna oraz uchwały NR XXXVI/260//2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmnie, zawiązał pierwszą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy-Miasto Chełmno pod firmą Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej zwaną CHSIM.

Spółka działa na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2195 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 679) oraz innych właściwych przepisów prawa. Kapitał zakładowy spółki wynosi 16 936 000 zł i 100 % udziałów w CHSIM posiada Gmina -  Miasto Chełmno.

PRACA


ADMINISTRATOR TECHNICZNY

Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko administrator techniczny. 

Więcej APLIKUJ

OGŁOSZENIE

Wpełnij ankietę

Osoby zainteresowane wynajmem mieszkania w Chełmińskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) zachęcamy do wypełnienia ankiety. Dzięki zabranym odpowiedziom będziemy mogli skontaktować się z osobami, które spełniają podstawowe kryteria, by ubiegać się o własne "M" w Chełmnie.

Więcej informacji

OGŁOSZENIE

II PRZETARG PISEMNY

Dnia 14.04.2022 r. Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę powierzchni użytkowej.

Więcej informacji

OGŁOSZENIE

I PRZETARG PISEMNY

Dnia 25.03.2022 r. Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części płyty Rynku na zlokalizowanie punktu gastronomicznego.

Więcej informacji

OGŁOSZENIE


Pracownik Gospodarczy
Złota Rączka

Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko Pracownik Gospodarczy. 

Więcej APLIKUJ

OGŁOSZENIE

Wykaz o oddaniu w dzierżawę

Dnia 04.03.2022 r. został wywieszony wykaz o oddaniu w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części płyty Rynku na zlokalizowanie punktu gastronomicznego.

Wykaz

OGŁOSZENIE

Wykaz o oddaniu w dzierżawę

Dnia 11.03.2022 r. został wywieszony wykaz o oddaniu w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego lokalu użytkowego.

Wykaz

BEZPIECZNE MIESZKANIE

Dbając o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. przekaże, czujniki tlenku węgla naszym Najemcom. Warunkiem otrzymania urządzenia jest brak zadłużenia. O otrzymaniu czujnika decyzje kolejność zgłoszenia do Biura Obsługi Klienta pok. 312 w Urzędzie Miasta Chełmna.

Czujniki dostępne od 10 stycznia 2022r.

Skutecznym sposobem ochrony życia jest zamontowanie czujnika tlenku węgla tam gdzie istnieje realne niebezpieczeństwo zatrucia się tym gazem.
Czad (tlenek węgla) to bezbarwny, bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny gaz, nazywany „cichym zabójcą”, który może ulatniać się, kiedy urządzenia grzewcze są niesprawne lub niewłaściwie użytkowane.
CHSIM corocznie będzie przeprowadzała akcję „Bezpieczne mieszkanie” wyposażając sukcesywnie Najemców w czujniki tlenku węgla.