Księgowego/j – praca

Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o.

zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami
poszukuje osoby na stanowisko

Księgowego/j

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Stosunek pracy: umowa o pracę

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość
 • doświadczenie na stanowisku księgowego w spółce prawa handlowego
 • wiedza z zakresu księgowości, rachunkowości, prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych
 • znajomość środowiska MS Office, w tym biegła obsługa komputera i programów księgowo-płacowych
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, terminowość, sumienność
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego (w tym spółek z udziałem JST będzie dodatkowym atutem);

Do głównych zadań na ww. stanowisku należą m.in:

 • odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz planów finansowych
 • prowadzenia rozliczeń z ZUS i US
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • przygotowanie i składanie deklaracji
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej
 • nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych
 • zapewnienie terminowego ściągania należności
 • przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą
 • prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego
 • obsługa systemów informatycznych

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez finansowanie szkoleń
 • Zarobki adekwatne do posiadanych umiejętności
 • Dobrą atmosferę pracy

Wymagane dokumenty:

Życiorys (CV) z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez CHSIM sp. z o.o. dla potrzeb procesu rekrutacji

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać mailowo na adres: katarzyna.wojnowska@chsim.pl lub w Biurze Zarządu Spółki (w budynku Urzędu Miasta Chełmna) przy ul. Dworcowej 1, II piętro pok. 324 do 30.06.2022 r.

Tel. 661519109