Zapytanie ofertowe na wykonanie prac projektowych

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowiczej w Chełmnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą        

Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowiczej w Chełmnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

                Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), a nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.).

Więcej informacji

Załącznik