ORGANY SPÓŁKI

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 

  • Gmina-Miasto Chełmno 

RADA NADZORCZA

  • Anetta Wawrowska – Przewodnicząca 
  • Adam Buchaniec- Zastępca przewodniczącej 
  • Bogusław Cacałkowski- Sekretarz 

ZARZĄD

  • Jolanta Padzik – Prezes